سریعترین راه رسیدن به دیپلم پیش ماست 77474380-77474375-77477130 faniodaba@gmail.com

دیپلم گردشگری

دیپلم کارودانش گردشگری

    دیپلم کارودانش گردشگری ۶۲۲۰
کد رشته و مهارت ۳۰۶-۱۰۴-۱۴-۳

این رشته به دلیل داشتن سرفصلهای جذاب و اسان بهترین گزینه برای متقاضیانی است که میخواهند در کوتاهترین زمان دروس خودرا به اتمام برسانند .این رشته دارای ۴ مهارت راهنمای عمومی گردشگری ،راهنمای محلی ، راهنمای موزه و راهنمای طبیعت گردی و مجموعا ۳۴ واحد درسی است .متقاضیان پس از اخذ دیپلم گردشگری میتوانند بدون کنکور و پیش دانشگاهی وارد دانشگاه شده و تا مقطع دکترا رشته های مربوط به جهانگردی وگردشگری موجود است .

 کددرس   نام مهارت کد استاندارد  تعداد واحد  شهریه مصوب سازمان
  ۱۰۱
راهنمای عمومی گردشگری ۵-۹۱/۳۳/۱/۲ ۱۰ تماس
۱۰۲ راهنمای محلی ۵-۹۱/۹۴/۱/۲ ۴ تماس
۱۰۳ راهنمای موزه ۵-۹۱/۳۰/۱/۱ ۹ تماس
۱۰۴ راهنمای طبیعت گردی(اکوتوریسم) ۵-۹۱/۳۶/۱/۲ ۱۱ تماس
مهارت راهنمای عمومی گردشگری

نام درس :راهنمای عمومی گردشگری
کد استاندارد :۵-۹۱/۳۳/۱/۲
تعداد واحد درسی:۱۰ واحد
مجموعه هشتم آموزش وپرورش

سرفصل ها : شناخت سفر و انواع گردشگری
جاذبه های گردشگری
صنایع دستی استانهای ایران
واژگان تخصصی گردشگری
ضرب المثلهای انگلیسی
شناخت اداب ورسوم وسنن
شناخت روحیات ملل
شناخت ویژگیهای تاریخی ایران
جغرافیای ایران وگردشگری
شناخت معماری ایران
سخنوری وفن بیان
الگوهای رفتاری بین المللی
فناوری اطلاعات
قوانین ومقررات گردشگری
شناخت مإاهب گوناگون
کمکهای اولیه و بهداشت سفر
فنون اجرای تور

راهنمای محلی

نام درس:راهنمای محلی
کد استاندارد:۵-۹۱/۹۴/۱/۲
  تعداد واحددرسی:۴واحد
              مجموعه هشتم آموزش وپرورش

مهارت راهنمای موزه

نام درس:راهنمای موزه 
              کد استاندارد :۵-۹۱/۳۰/۱/۱
             تعداد واحد درسی:۹واحد 
             مجموعه هشتم اموزش وپرورش

راهنمای طبیعت گردی

نام درس : راهنمای طبیعت گردی (اکو توریسم )
              کد استاندارد :۵-۹۱/۳۶/۱/۲
            تعداد واحد درسی:۱۱ واحد
مجموعه هشتم اموزش وپرورش

سرفصلها:شناخت اکوتوریسم
آشنایی با قوانین زیست محیطی
آشنایی با نقشه و جهت یابی
آشنایی با حیات وحش
زمین شناسی ،کوهها و غارها
شناخت اقلیم شناسی و هواشناسی
شناخت گونه های گیاهی ایران
شناخت روحیات ملل
شناخت اقوام و عشایر
فنون راهنمایی تور و نقش راهنما
توانایی سخنوری و فن بیان
شناخت ورزشهای مرتبط با طبیعت گردی
توانایی عکاسی و فیلمبرداری در طبیعت
شناخت مناطق حفاظت شده
لغتهای تخصصی اکوتوذیسم
کمکهای اولیه و بهداشت سفر