دیپلم کامپیوتر

دیپلم کارودانش تصویر سازی رایانه ای کد ۶۲۳۲

شماره مهارتی ۳-۱۷-۱۰۱-۳۱۶

کلیه متقاضیان اخذ دیپلم رسمی آموزش و پرورش کامپیوتر اعم از دیپلم ردی ها ، ترک تحصیلی ها و متقاضیان اخذ دیپلم دوم  اموزش و پرورش و همچنین دارندگان مدرک سوم راهنمایی میتوانند با گذراندن ۷ مهارت کامپیوتر ۳۸٫۵ واحدی و دروس عمومی باقیمانده دیپلم خود را دریافت و بدون کنکور و بدون پیش دانشگاهی وارد کنکور شوند .این رشته تا مقطع دکترا در دانشگاه قابل ادامه میباشد.

دانشجویان این رشته بعد از گذراندن واحد های مهارتی به راحتی می توانند وارد بازار کار شوند ویا بعد از اخذ مدرک دیپلم در مقاطع بالاتر در یکی از رشته های کامپیوتر(نرم افزار-سخت افزار)و یا IT ادامه تحصیل دهند. آموزش مهارت های کامپیوتر از پایه تا پیشرفته می باشد و نرم افزار های گرافیکی مورد نیاز بازار کار را به صورت کامل فرا می گیرند.

گواهینامه های سازمان فنی و حرفه قایل ترجمه بوده و در اکثر کشورها مورد تایید می باشد،افرادی که قصد ادامه تحصیل و یا دریافت ویزای کاری در خارج از کشور را دارند می توانند از آن مدارک استفاده کنند.

کد درسنام  مهارتکد استانداردتعداد واحدشهریه مصوب سازمان
۲۰۱کاربر رایانه۳-۴۲/۲۴/۱/۰/۳8تماس
۲۰۲کاربر نرم افزار اداری۳-۴۲/۲۴/۱/۴۶تماس
۲۰۳طراح گرافیک رایانه ای۱-۶۶/۵۱/۱/۳۵تماس
۲۰۴رایانه کار Freehand۱-۶۲/۵۸/۱/۴۲٫۵تماس
۲۰۵رایانه کار Corel Draw۱-۶۲/۵۴/۱/۴۱٫۵تماس
۲۰۶شهروند الکترونیک۳-۴۲/۲۴/۱/۵/۲۲تماس
۲۰۷کارور Flash MX۱-۶۱/۴۶/۱/۳۲٫۵تماس
اسکرول به بالا