دیپلم مدیریت خانواده

دیپلم مدیریت خانواده آموزش و پرورش  (مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده)

یکی از رشته های کاردانش آموزش و پرورش است که شامل ۳ مهارت مدیریت خانواده، مهارت های سالم زیستن و هنر در خانه می باشد. طول دوره آموزش مهارتی رشته مدیریت خانواده ۷ ماه است که ۲۴ واحد از دورس مهارتی کاردانش آموزش و پرورش برای اخذ دیپلم رسمی از وزارت آموزش و پرورش را دربر می گیرد.

دیپلم مدیریت خانواده فقط ویژه بانوان می باشد.

همچنین دارندگان دیپلم مدیریت خانواده آموزش و پرورش بدون گذراندن دوره پیش دانشگاهی در آزمون ورودی آموزشکده های وابسته به دانشگاه جامع (علمی – کاربردی) شرکت کرده و پس از احراز قبولی ادامه تحصیل داده و موفق به اخذ مدرک کاردانی شوند.

این افراد بدون گذراندن آزمون سراسری می توانند در دانشگاه  شرکت کرده و پس از دوره کاردانی پیوسته ادامه تحصیل داده و موفق به اخذ مدرک کاردانی شوند.

اسکرول به بالا