فهرست واحدهای عمومی برای اخذ دیپلم

همانطور که در بخش توضیحات دیپلم ها توضیح داده شده، برای گرفتن مدرک دیپلم نیاز به گذراندن واحدهای تخصصی عملی  و نیز گذراندن واحدهای عمومی در یکی از مدارس (غیرحضوری یا حضوری) دارید. البته اگر قبلا این واحدهای عمومی را گذرانده باشید با تطبیق دروس، نیازی به گذراندن مجدد آنها نیست.

در جدول زیر فهرست دروس عمومی که برای اخذ مدرک دیپلم باید بگذرانید ذکر شده است. توجه داشته باشید که این واحدها توسط ادبا ارائه نمی شود، اما می توانیم شما را به یکی از مدارس طرف قرارداد معرفی نماییم.

ردیفنام درستعداد واحدپایه*کد درس
1دین و زندگی ۱4اول۵۴۰۱
2دین و زندگی ۲3دوم۵۴۳۴
3دین و زندگی ۳3سوم۵۴۹۱
4زبان فارسی ۱2اول۵۴۰۲
5زبان فارسی ۲ ***2دوم۵۴۳۵
6ادبیات فارسی۱2اول۵۴۰۳
7ادبیات فارسی ۲ ***2دوم۵۴۳۷
8عربی ۱2اول۵۴۰۴
9عربی ۱/۲**1دوم۵۴۶۳
10عربی ۲/۲**1سوم۵۴۶۴
11زبان خارجی ۱3اول۵۴۰۵
12زبان خارجی ۲2دوم۵۴۴۰
13مطالعات اجتماعی3اول۵۴۰۹
14فیزیک ۱ و آزمایشگاه3.5اول۵۴۰۶
15شیمی ۱ و آزمایشگاه2.5اول۵۴۰۷
16ریاضی ۱4اول۵۴۰۸
17علوم زیستی و بهداشت2اول۵۴۱۰
18تاریخ معاصر ایران2دوم و سوم۵۵۱۸
19جغرافیای عمومی و استان **3دوم و سوم۵۴۴۶
20تربیت بدنی ۱ ***1اول۵۴۱۱
21تربیت بدنی ۲***1دوم۵۴۵۳
22آمادگی دفاعی2دوم۵۴۶۱

توضیحات جدول:

* پایه ارائه دروس در مدارس روزانه
** در صورت تغیر رشته از علوم انسانی , به شاخه کاردانش درس زبان فارسی ۲ با کد ۵۴۳۶ به جای زبان فارسی ۲ با کد ۵۴۳۵ پذیرفته می شود.  در صورت تغییر از شاخه نظری به شاخه کار دانش , درس عربی ۲ به جای عربی ½ و عربی ۲/۲ پذیرفته می شود. در صورت تغییر رشته از رشته علوم انسانی به شاخه کار دانش درس جغرافیای ۱ به جای درس جغرافیای عمومی پذیرفته می شود
*** با توجه به مقتضیات رشته مهارتی و با رعایت سایر ضوابط این دروس می تواند در پایه سوم نیز ارائه شوند .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا